bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

. Dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej

11.07.2018

Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nr RPDS.10.04.01-02-0017/16 pn.” Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy.”

Dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej

03.07.2018

 Zamówienie realizowane w ramach projektu nr RPDS.10.04.01-02-0017/16 pn. „Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy” w ramach Osi Priorytetowej nr 10 Edukacja , Działania nr 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”.

Informacja o wyniku

14.05.2018

 Informuję iż w  wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie została wybrana Pani Kamila Błaszkowska, zamieszkała w Żmigrodzie.

Pobierz

Sprostowanie do Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

21.03.2018

 .„ Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie w ramach projektu: Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy” przytoczony został mylnie artykuł dotyczący informacji o terminie zawarcia umowy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

20.03.2018

 Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„ Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie w ramach projektu: Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy”.

Dostawy oleju opałowego lekkiego

14.03.2018

 Niniejszym informuję o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2018, przedmiot zamówienia:
„Dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy budynku szkolnym w Żmigrodzie ul. Willowa 5 w 2018 roku.”

Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie

13.03.2018

 Dotyczy:postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie w ramach projektu „Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy ”

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie

12.03.2018

 Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy.

Wydłużony termin składania ofert

06.03.2018

 Powiatowy Zespól Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie, informuje:

Zostaje wydłużony termin składania ofert w Zapytaniu Ofertowym z dnia 27.02.2018: "DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI PRZY BUDYNKU SZKOLNYM W ŻMIGRODZIE UL. WILLOWA 5 W 2018 ROKU"

DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI PRZY BUDYNKU SZKOLNYM W ŻMIGRODZIE UL. WILLOWA 5 W 2018 ROKU

27.02.2018

 Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej
ok. 30.000 litrów do kotłowni przy budynku szkolnym: Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 2018 roku.

Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie w ramach projektu

23.02.2018

 Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie w ramach projektu „Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy”.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

22.02.2018

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie w ramach „Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy nr RPDS.10.04.01-02-0017/16 w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS”

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

15.02.2018

 Unieważnia się zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2018 na "Dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy budynku szkolnym w Żmigrodzie ul. Willowa 5 w 2018 roku".

DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI

13.02.2018

 Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej
ok. 30.000 litrów do kotłowni przy budynku szkolnym: Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 2018 roku,

WEZWANIE

12.02.2018

 Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej PZP oraz SIWZ rozdział IX pkt. 3 wzywa Wykonawcę.Opublikował: Michał Roszkiewicz
Publikacja dnia: 22.01.2015
Podpisał: Michał Roszkiewicz
Dokument z dnia: 22.01.2015
Dokument oglądany razy: 13 887