bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Informacja o wynikach naboru

13.12.2018

 Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. kadr w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie została wybrana Pani Krystyna Drab, zamieszkała w Rudzie Żmigrodzkiej.

Pobierz

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY ds. kadrowych

30.11.2018

 w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie
Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie ogłasza nabór
na stanowisko specjalista do spraw kadrowych w wymiarze 1/2 etatu

Informacje o wyborze oferty

06.11.2018

 Dotyczy: Zamówienia Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy-kursy wzmacniające kompetencje zawodowe uczniów kurs - baristy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nr RPDS.10.04.01-02-0017/16 pn.” Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy.”

Protokół z otwarcia ofert

05.11.2018

 Dotyczy: Zamówienia Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy-kursy wzmacniające kompetencje zawodowe uczniów kurs - baristy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nr RPDS.10.04.01-02-0017/16 pn.” Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy.”

Kurs Baristy I stopnia

30.10.2018

 Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia :
Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy-kursy wzmacniające kompetencje zawodowe uczniów-kurs
Baristy I stopnia

Wsparcie uczniów

26.10.2018

 Zapytanie ofertowe z dnia 17. 10. 2018r. pt. Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy-kursy wzmacniające kompetencje zawodowe uczniów-kurs Baristy I stopnia

zostaje unieważnione bez podania przyczyny.

Informacja o wynikach naboru - Sekretarka

19.10.2018

 Informuję , iż wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko
SEKRETARKI w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie została wybrana Pani Aleksandra Boczanowska , zamieszkała w Borkach.

Informacja o wynikach naboru - Kierownik gospodarczy

19.10.2018

 Informuję , iż wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko
KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie został wybrany Pan Robert Byrski , zamieszkały w Żmigrodzie.

Kurs Baristy

17.10.2018

 Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia :
Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy-kursy wzmacniające kompetencje zawodowe uczniów-kurs
Baristy I stopnia

Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki

08.10.2018

 Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie ogłasza nabór na stanowisko sekretarki w wymiarze 1/1 etatu.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO

08.10.2018

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie ogłasza nabór na stanowisko kierownika gospodarczego w wymiarze 1/1 etatu.

. Dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej

11.07.2018

Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nr RPDS.10.04.01-02-0017/16 pn.” Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy.”

Dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej

03.07.2018

 Zamówienie realizowane w ramach projektu nr RPDS.10.04.01-02-0017/16 pn. „Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy” w ramach Osi Priorytetowej nr 10 Edukacja , Działania nr 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”.

Informacja o wyniku

14.05.2018

 Informuję iż w  wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie została wybrana Pani Kamila Błaszkowska, zamieszkała w Żmigrodzie.

Pobierz

Sprostowanie do Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

21.03.2018

 .„ Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie w ramach projektu: Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy” przytoczony został mylnie artykuł dotyczący informacji o terminie zawarcia umowy.Opublikował: Michał Roszkiewicz
Publikacja dnia: 22.01.2015
Podpisał: Michał Roszkiewicz
Dokument z dnia: 22.01.2015
Dokument oglądany razy: 15 156