bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Informacja o wynikach naboru - Sekretarka

19.10.2018

 Informuję , iż wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko
SEKRETARKI w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie została wybrana Pani Aleksandra Boczanowska , zamieszkała w Borkach.

Informacja o wynikach naboru - Kierownik gospodarczy

19.10.2018

 Informuję , iż wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko
KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie został wybrany Pan Robert Byrski , zamieszkały w Żmigrodzie.

Kurs Baristy

17.10.2018

 Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia :
Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy-kursy wzmacniające kompetencje zawodowe uczniów-kurs
Baristy I stopnia

Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki

08.10.2018

 Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie ogłasza nabór na stanowisko sekretarki w wymiarze 1/1 etatu.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO

08.10.2018

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie ogłasza nabór na stanowisko kierownika gospodarczego w wymiarze 1/1 etatu.

. Dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej

11.07.2018

Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nr RPDS.10.04.01-02-0017/16 pn.” Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy.”

Dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej

03.07.2018

 Zamówienie realizowane w ramach projektu nr RPDS.10.04.01-02-0017/16 pn. „Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy” w ramach Osi Priorytetowej nr 10 Edukacja , Działania nr 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”.

Informacja o wyniku

14.05.2018

 Informuję iż w  wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie została wybrana Pani Kamila Błaszkowska, zamieszkała w Żmigrodzie.

Pobierz

Sprostowanie do Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

21.03.2018

 .„ Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie w ramach projektu: Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy” przytoczony został mylnie artykuł dotyczący informacji o terminie zawarcia umowy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

20.03.2018

 Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„ Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie w ramach projektu: Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy”.

Dostawy oleju opałowego lekkiego

14.03.2018

 Niniejszym informuję o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2018, przedmiot zamówienia:
„Dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy budynku szkolnym w Żmigrodzie ul. Willowa 5 w 2018 roku.”

Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie

13.03.2018

 Dotyczy:postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie w ramach projektu „Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy ”

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie

12.03.2018

 Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy.

Wydłużony termin składania ofert

06.03.2018

 Powiatowy Zespól Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie, informuje:

Zostaje wydłużony termin składania ofert w Zapytaniu Ofertowym z dnia 27.02.2018: "DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI PRZY BUDYNKU SZKOLNYM W ŻMIGRODZIE UL. WILLOWA 5 W 2018 ROKU"

DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI PRZY BUDYNKU SZKOLNYM W ŻMIGRODZIE UL. WILLOWA 5 W 2018 ROKU

27.02.2018

 Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej
ok. 30.000 litrów do kotłowni przy budynku szkolnym: Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 2018 roku.Opublikował: Michał Roszkiewicz
Publikacja dnia: 22.01.2015
Podpisał: Michał Roszkiewicz
Dokument z dnia: 22.01.2015
Dokument oglądany razy: 14 533