bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie w ramach projektu

23.02.2018

 Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie w ramach projektu „Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy”.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

22.02.2018

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie w ramach „Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy nr RPDS.10.04.01-02-0017/16 w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS”

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

15.02.2018

 Unieważnia się zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2018 na "Dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy budynku szkolnym w Żmigrodzie ul. Willowa 5 w 2018 roku".

DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI

13.02.2018

 Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej
ok. 30.000 litrów do kotłowni przy budynku szkolnym: Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 2018 roku,

WEZWANIE

12.02.2018

 Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej PZP oraz SIWZ rozdział IX pkt. 3 wzywa Wykonawcę.

Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie

06.02.2018

 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie w ramach projektu „Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy ”.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - 500023548-N-2018

02.02.2018

 OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 507264-N-2018
Data: 18/01/2018

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

01.02.2018

 Zgodnie z art 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający uzupełnił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn.:
„Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie w ramach projektu „Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy”.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

31.01.2018

Powiatowy Zespół Szkół w Żmigrodzie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie w ramach projektu „Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy”,

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

29.01.2018

 Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie w ramach projektu „Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy.

Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie w ramach projektu

18.01.2018

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy” nr RPDS.10.04.01-02-0017/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoOpublikował: Michał Roszkiewicz
Publikacja dnia: 22.01.2015
Podpisał: Michał Roszkiewicz
Dokument z dnia: 22.01.2015
Dokument oglądany razy: 11 856