bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie

Podmiot: Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie
Adres: ul. Willowa 5, 55-140 Żmigród
Telefon/Fax: 71 385 36 66
NIP: 915-11-66-281

Aktualności

Informacja o wyniku

14.05.2018

 Informuję iż w  wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie została wybrana Pani Kamila Błaszkowska, zamieszkała w Żmigrodzie.

Pobierz

Sprostowanie do Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

21.03.2018

 .„ Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie w ramach projektu: Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy” przytoczony został mylnie artykuł dotyczący informacji o terminie zawarcia umowy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

20.03.2018

 Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„ Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie w ramach projektu: Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy”.

Dostawy oleju opałowego lekkiego

14.03.2018

 Niniejszym informuję o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2018, przedmiot zamówienia:
„Dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy budynku szkolnym w Żmigrodzie ul. Willowa 5 w 2018 roku.”Opublikował: Michał Roszkiewicz
Publikacja dnia: 12.01.2017
Podpisał: Michał Roszkiewicz
Dokument z dnia: 22.01.2015
Dokument oglądany razy: 39 335