bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie

Podmiot: Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie
Adres: ul. Willowa 5, 55-140 Żmigród
Telefon/Fax: 71 385 36 66
NIP: 915-11-66-281

Aktualności

. Dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej

11.07.2018

Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nr RPDS.10.04.01-02-0017/16 pn.” Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy.”

Dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej

03.07.2018

 Zamówienie realizowane w ramach projektu nr RPDS.10.04.01-02-0017/16 pn. „Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy” w ramach Osi Priorytetowej nr 10 Edukacja , Działania nr 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”.

Informacja o wyniku

14.05.2018

 Informuję iż w  wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie została wybrana Pani Kamila Błaszkowska, zamieszkała w Żmigrodzie.

Pobierz

Sprostowanie do Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

21.03.2018

 .„ Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie w ramach projektu: Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy” przytoczony został mylnie artykuł dotyczący informacji o terminie zawarcia umowy.Opublikował: Michał Roszkiewicz
Publikacja dnia: 12.01.2017
Podpisał: Michał Roszkiewicz
Dokument z dnia: 22.01.2015
Dokument oglądany razy: 43 440