bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - 500023548-N-2018

02.02.2018

 Ogłoszenie nr 500023548-N-2018 z dnia 31-01-2018 r.
Żmigród:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 507264-N-2018
Data: 18/01/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II, Krajowy numer identyfikacyjny 81669300000, ul. ul. Willowa 5, 55140 Żmigród, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 853 666, e-mail beataw1@o2.pl, faks 713 853 666.
Adres strony internetowej (url): www.pzszmigrod.ayz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-02-02, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-02-06, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski.

Pobierz

Opublikował: Michał Roszkiewicz
Publikacja dnia: 02.02.2018

Dokument oglądany razy: 63
« inne aktualności