bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacje o wyborze oferty

06.11.2018

 Zapytanie ofertowe z dnia: 30.10.2018r. Żmigród, 5.11.2018r.

Powiatowy Zespół Szkół
im Jana Pawła II w Żmigrodzie,
ul Willowa 5, 55-140 Żmigród
Protokół z otwarcia ofert
Dotyczy: Zamówienia Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy-kursy wzmacniające kompetencje zawodowe uczniów kurs - baristy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nr RPDS.10.04.01-02-0017/16 pn.” Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy.”
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro (art.4 pkt 8 ustawy pzp ).
1. Oferty, które wpłynęły do Zamawiającego do dnia 05.11.2108r. do godz. 12.00
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty PLN

1 GMS Polska Paweł Krop, ul. Miodowa 10/1, 52-116 Iwiny 7 449,00
6 Gastroconsierge sp. z o o, ul Batorowska 4/2, 62-082 Torowo 14 760,00
7 Bosfol Dariusz Bosiacki, ul. Rumiankowa 26, 62-002 Suchy las 12 300,00


Uzasadnienie wyboru
Decydującym kryterium wyboru była najniższa cena. Cena ofertowa szkolenia obejmuje wszystkie koszty szkolenia. Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 z najniższą ceną brutto , która spełnia kryterium kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Informacja o ofertach odrzuconych oraz Wykonawcach wykluczonych
Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy z postępowania.
Wicedyrektor szkoły
Anna Mądra-Kras

Pobierz

Opublikował: Michał Roszkiewicz
Publikacja dnia: 06.11.2018

Dokument oglądany razy: 53
« inne aktualności