bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

. Dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej

11.07.2018

Żmigród dnia 11.07.2018 r.

Powiatowy Zespół Szkół
Im. Jana Pawła II w Żmigrodzie
Ul. Willowa 5
55-140 Żmigród

Protokół z otwarcia ofert
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. Dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro (art.4 pkt 8 ustawy pzp ).
Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nr RPDS.10.04.01-02-0017/16 pn.” Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy.”

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 127 360, 00 zł (brutto)
2. Oferty, które wpłynęły do Zamawiającego do dnia 11.07.2018 r. do godz. 12:15
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty (brutto)
Termin dostawy
1 SAS Spółka z o.o. Sp. k. ul. Chmielna 15, 65 – 261 Zielona Góra 121 552,19 zł W terminie do 14 dni od daty od podpisania przez obie strony umowy
2 Sprzedaż – Serwis Sprzętu Gastronomicznego „GASTRO- POL” Sylwia Nowak ul. Kamienna Droga 10, 67-200 Głogów 141 663,41 zł W terminie do 14 dni od daty od podpisania przez obie strony umowy
3 „GAMA” Plawgo & Zawisza Spółka jawna ul. Szczecińska 25a, 75-722 Koszalin 169 657,59 zł W terminie do 14 dni od daty od podpisania przez obie strony umowy
2.Streszczenie oceny i porównania ważnych ofert
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty (brutto) Ocena
1 SAS Spółka z o.o. Sp. k. ul. Chmielna 15, 65 – 261 Zielona Góra 121 552,19 zł Ocena według punktacji cena 60 pkt. + termin dostawy 40 pkt. = 100pkt.
Cena ofertowa spełnia kryterium kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2 Sprzedaż – Serwis Sprzętu Gastronomicznego „GASTRO- POL” Sylwia Nowak ul. Kamienna Droga 10, 67-200 Głogów 141 663,41 zł Ocena według punktacji cena 51 pkt. + termin dostawy 40 pkt. = 91 pkt.
Cena ofertowa nie spełnia kryterium kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3 GAMA” Plawgo & Zawisza Spółka jawna ul. Szczecińska 25a, 75-722 Koszalin 169 657,59 zł Ocena według punktacji cena 42 pkt. + termin dostawy 40 pkt. = 82 pkt.
Cena ofertowa nie spełnia kryterium kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie wyboru
Decydującym kryterium wyboru była najniższa cena w 60 % oraz termin dostawy w 40 %. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty. Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 z najniższą ceną brutto 121 552,19 zł mieszczącą się w kryterium kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Pozostałe oferty nie spełniają tego kryterium.
Informacja o ofertach odrzuconych oraz Wykonawcach wykluczonych
Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy z postępowania.


Opublikował: Michał Roszkiewicz
Publikacja dnia: 11.07.2018

Dokument oglądany razy: 75
« inne aktualności