bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie

Podmiot: Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie
Adres: ul. Willowa 5, 55-140 Żmigród
Telefon/Fax: 71 385 36 66
NIP: 915-11-66-281

Aktualności

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

22.02.2018

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie w ramach „Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy nr RPDS.10.04.01-02-0017/16 w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS”

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

15.02.2018

 Unieważnia się zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2018 na "Dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy budynku szkolnym w Żmigrodzie ul. Willowa 5 w 2018 roku".

DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI

13.02.2018

 Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej
ok. 30.000 litrów do kotłowni przy budynku szkolnym: Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 2018 roku,

WEZWANIE

12.02.2018

 Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej PZP oraz SIWZ rozdział IX pkt. 3 wzywa Wykonawcę.Opublikował: Michał Roszkiewicz
Publikacja dnia: 12.01.2017
Podpisał: Michał Roszkiewicz
Dokument z dnia: 22.01.2015
Dokument oglądany razy: 34 237